Gratis levering i dag

Generelle vilkår og betingelser


GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER MED KUNDINFORMATION

INDHOLD

 1. Anvendelsesområde
 2. Indgåelse af kontrakt
 3. Fortrydelsesret
 4. Priser og betalingsbetingelser
 5. Leverings- og forsendelsesbetingelser
 6. Bevarelse af titel
 7. Ansvar for mangler (garanti)
 8. Alternativ konfliktløsning
 9. MOMS og importafgifter
 10. Levering af varer til forbrugeren
 11. Organisering af transport

1) Anvendelsesområde


1.1 Disse generelle vilkår og betingelser (i det følgende benævnt "GTC") af sukimats.dk, (i det følgende benævnt "sælger") gælder for alle kontrakter om levering af varer, som en forbruger eller iværksætter (i det følgende benævnt "kunde") indgår med sælgeren med hensyn til de varer, som sælgeren præsenterer i sin online shop. Vi gør hermed indsigelse mod inkludering af kundens egne vilkår, medmindre andet er aftalt.

1.2 En forbruger i henhold til disse generelle vilkår og betingelser er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken er deres kommercielle eller deres uafhængige erhvervsmæssige aktivitet. Iværksætter i henhold til disse vilkår og betingelser er en fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskab, der handler i løbet af en juridisk transaktion i udøvelsen af ​​dens kommercielle eller uafhængige erhvervsmæssige aktivitet.

2) Indgåelse af kontrakt


2.1 Produktbeskrivelserne i sælgers onlinebutik er ikke bindende tilbud fra sælgeren, men tjener til at afgive et bindende tilbud fra kunden.

2.2 Kunden kan indsende tilbudet via den online ordreformular, der er integreret i sælgers online shop. Efter at have placeret de valgte varer i den virtuelle indkøbskurv og gennemgået den elektroniske ordreproces, indsender kunden et juridisk bindende kontraktstilbud i forhold til varerne indeholdt i indkøbskurven ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.3 Sælgeren kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage,

ved at sende kunden en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail), hvorved modtagelsen af ​​ordrebekræftelsen fra kunden er afgørende, eller
ved at levere de bestilte varer til kunden, hvorved adgangen til varerne til kunden er afgørende, eller
ved at bede kunden om at betale efter at have placeret sin ordre.
Hvis flere af de nævnte alternativer er tilgængelige, indgås kontrakten, når et af de førnævnte alternativer forekommer først. Perioden for at acceptere tilbuddet begynder dagen efter, at kunden har sendt tilbudet og slutter ved slutningen af ​​den femte dag efter, at tilbudet er sendt. Hvis sælgeren ikke accepterer kundens tilbud inden for ovennævnte periode, betragtes dette som en afvisning af tilbuddet, med det resultat, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.

2.4 Hvis betalingsmetoden "PayPal Express" vælges, behandles betalingen af ​​betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende: "PayPal"), med forbehold af PayPal-betingelserne for brug, tilgængelig på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / userag Agreement-full eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto - underlagt betingelserne for betalinger uden en PayPal-konto, kan vises på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax- fuld. Hvis kunden vælger "PayPal Express" som betalingsmetode som en del af online ordreprocessen, udsteder han også en betalingsordre til PayPal ved at klikke på knappen, der afslutter ordreprocessen. I dette tilfælde erklærer sælgeren accept af kundens tilbud på det tidspunkt, hvor kunden udløser betalingsprocessen ved at klikke på knappen, der afslutter ordreprocessen.

2.5 Når du indsender et tilbud via sælgers online ordreformular, gemmes kontraktteksten af ​​sælgeren, efter at kontrakten er indgået og sendt til kunden i tekstform (f.eks. E-mail, fax eller brev), efter at ordren er sendt. Sælgeren vil ikke gøre kontraktteksten tilgængelig ud over dette. Hvis kunden har oprettet en brugerkonto i sælgers onlinebutik, inden han afgiver sin ordre, arkiveres ordredataene på sælgers websted og kan indkaldes gratis af kunden via hans adgangskodebeskyttede brugerkonto, med angivelse af de tilsvarende login-data.

2.6 Før den bindende indsendelse af ordren via sælgers online ordreformular, kan kunden identificere mulige inputfejl ved omhyggeligt at læse de oplysninger, der vises på skærmen. Et effektivt teknisk middel til bedre registrering af inputfejl kan være browserens zoomfunktion, der bruges til at forstørre skærmen på skærmen. Som en del af den elektroniske ordreproces kan kunder rette deres poster ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner, indtil de klikker på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.7 Kun det tyske sprog er tilgængeligt til indgåelse af kontrakten.

2.8 Ordrebehandling og kontakt sker normalt via e-mail og automatisk ordrebehandling. Kunden skal sikre sig, at den e-mail-adresse, han har leveret til ordrehåndtering, er korrekt, så e-mails, der er sendt af sælgeren, kan modtages på denne adresse. Ved brug af SPAM-filtre skal kunden især sikre, at alle e-mails, der er sendt af sælgeren eller af tredjeparter bestilt ved ordrebehandlingen, kan leveres.

3) Fortrydelsesret


3.1 Forbrugere har generelt en ret til tilbagetrækning.

3.2 Forbrugerne har en ret til tilbagetrækning i henhold til følgende bestemmelse, hvor en forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med henblik på formål, der stort set ikke kan tilskrives deres kommercielle eller uafhængige erhvervsaktivitet:

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden fjorten dage uden at give nogen grund.

Afbestillingsperioden er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, der er navngivet af dig, og som ikke er transportør, besatte de sidste varer.

For at udøve din fortrydelsesret skal du give os (Pura Vida Ecom BV, ruiterijstraat 36, 3920 Lommel, Belgien, support@sukimats.dk) en klar erklæring (f.eks. Et brev sendt med post eller e-mail) via din Beslut at annullere denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede formular til annullering af eksempler, men dette er ikke obligatorisk.

For at overholde afbestillingsfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om din afbestillingsret, inden afbestillingsperioden udløber.

Konsekvenser af aflysning
Hvis du annullerer denne kontrakt, har vi foretaget alle betalinger, vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der følger af det faktum, at du valgte en anden type levering end den billigste standardlevering, vi tilbyder have) at tilbagebetale øjeblikkeligt og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelse om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi de samme betalingsmidler, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre udtrykkeligt er aftalt andet med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der er tidligere.

Du skal returnere eller udlevere varerne til os eller til [NAAM] Attn: [ADRESS] øjeblikkeligt og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dato, hvor du informerer os om annullering af denne kontrakt. Fristen overholdes, hvis du sender varerne ud inden perioden på fjorten dage er udløbet.

Du bærer de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Du behøver kun betale for ethvert værditab på varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendigt for at kontrollere varens art, egenskaber og funktionalitet.

 

Generel information

 1. Undgå beskadigelse og forurening af varerne. Send varerne tilbage til os i deres originale emballage med alt tilbehør og alle emballagekomponenter. Brug om nødvendigt beskyttende ydre emballage. Hvis du ikke længere har den originale emballage, skal du bruge passende emballage for at give tilstrækkelig beskyttelse mod transportskader.
 2. Send ikke varerne tilbage til os fraktindsamling.
 3. Bemærk, at ovennævnte stk. 1-2 ikke er en forudsætning for en effektiv udøvelse af angreretten.

TILBAGEHOLDELSESFORM

Hvis du vil annullere kontrakten, skal du udfylde denne formular og sende den tilbage.

E-Mail: support@sukimats.dk

Eller

Adresse: [Adresse: Pura Vida Ecom BV
Ruiterijstraat 36
3920 Lommel
Belgien]

Jeg / vi (*) tilbagekalder hermed den kontrakt, der er indgået af mig / os (*) om køb af følgende varer (*) / levering af følgende service (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Bestilt den (*) ____________ / modtaget den (*) __________________

________________________________________________________
Navn på forbruger (er)

________________________________________________________
Forbrugerens (e) adresse

________________________________________________________
Underskrift af forbruger (er) (kun til anmeldelse på papir)

_________________________
Dato

(*) Slet hvor det ikke er relevant4) Priser og betalingsbetingelser


4.1 Medmindre andet er angivet i sælgers produktbeskrivelse, er de angivne priser de samlede priser inklusive moms. Eventuelle yderligere leverings- og forsendelsesomkostninger specificeres separat i den respektive produktbeskrivelse.

4.2 I tilfælde af levering til lande uden for Den Europæiske Union kan der opstå ekstra omkostninger, som sælgeren ikke er ansvarlig for, og som skal afholdes af kunden. Disse inkluderer for eksempel omkostninger til overførsel af penge fra kreditinstitutter (f.eks. Overførselsgebyrer, valutakursgebyrer) eller importtold eller skatter (f.eks. Told). Sådanne omkostninger kan også opstå i forhold til pengeoverførslen, hvis leveringen ikke foretages til et land uden for Den Europæiske Union, men kunden foretager betalingen fra et land uden for Den Europæiske Union.

4.3 Betalingsmulighederne meddeles kunden i sælgers online shop.

4.4 Hvis betaling sker ved hjælp af en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, behandles betaling via betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende: "PayPal"), med forbehold af PayPal-vilkårene for brug, tilgængelig på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / userag Agreement-full eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto - underlagt betingelserne for betalinger uden en PayPal-konto, tilgængelig på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax- fuld.

4.5 Hvis der vælges en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesten "Mollie Payments", udføres betalingsbehandlingen via betalingstjenesteudbyderen De Stichting Mollie Payments, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam. De individuelle betalingsmetoder, der tilbydes via Mollie Payments, formidles til kunden i sælgers online shop. Mollie Payments kan bruge andre betalingstjenester til at behandle betalinger, som særlige betalingsbetingelser kan gælde for, som kunden kan informeres separat om. Yderligere information om "Mollie-betalinger" kan findes på Internettet på https://www.mollie.com/.

5) Leverings- og forsendelsesbetingelser


5.1 Levering af varer finder sted på vej til den leveringsadresse, som kunden har givet, medmindre andet er aftalt. Ved behandling af transaktionen er den leveringsadresse, der er angivet i sælgers ordrebehandling, afgørende.

5.2 Hvis transportfirmaet sender varerne tilbage til sælgeren, fordi levering til kunden ikke var mulig, bærer kunden omkostningerne ved den ikke-succesrige forsendelse. Dette gælder ikke, hvis kunden ikke er ansvarlig for de omstændigheder, der førte til umuligheden af ​​levering, eller hvis han midlertidigt blev forhindret i at acceptere den tilbudte service, medmindre sælgeren annoncerede tjenesten et rimeligt tidspunkt i forvejen havde. Dette gælder endvidere ikke med hensyn til omkostningerne ved forsendelsen, hvis kunden faktisk udøver sin afbestillingsret. Hvis kunden effektivt udøver afbestillingsretten, reguleres omkostningsforsendelsesomkostningerne af reglerne i sælgers annulleringspolitik.

5.3 Afhentning er ikke mulig af logistiske årsager.

6) Bevarelse af titel


Hvis sælgeren foretager forskud, beholder han ejendomsretten til de leverede varer, indtil den skyldige købspris er betalt fuldt ud.

7) Ansvar for mangler (garanti)


7.1 Hvis den købte vare er mangelfuld, gælder bestemmelserne i det lovpligtige ansvar for mangler.

7.2 Kunden anmodes om at klage til leverandøren om varer leveret med åbenlys transportskader og informere sælgeren om det. Hvis kunden ikke overholder dette, har dette ingen indflydelse på hans juridiske eller kontraktmæssige krav på mangler.

8) Alternativ konfliktløsning


8.1 EU-Kommissionen giver en platform til online tvistbilæggelse på Internettet på følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denne platform fungerer som et kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der stammer fra online salg eller servicekontrakter, hvor en forbruger er involveret.

8.2 Sælgeren er hverken forpligtet eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for et forbrugers voldgiftsråd.

9) MOMS og importafgifter

Forbrugeren fungerer som en import-modtager og er derfor ansvarlig for importen af de købte produkter og er til enhver tid ansvarlig for betalingen af moms og importafgifter, som er gældende i modtagerlandet. 

10) Levering af varer til forbrugeren

Så snart aftalen mellem forbrugeren og entreprenøren er indgået (dvs efter forbrugerens betaling i online shoppen) bliver forbrugeren ejer af de købte varer. På det pågældende tidspunkt er varerne udenfor Europa, i Kina.

Transporten af produkterne til forbrugeren starter lige efter, at aftalen mellem forbrugeren og entreprenøren er indgået. Således starter transporten efter at forbrugeren er blevet ejer af de købte produkter. Transporten udføres i relation mellem entreprenøren og forbrugeren.

11)  Organisering af transport

Transportenaf produktet udføres (eller betales) af entreprenøren. Af den grund har entreprenøren ansvaret for transporten af produktet til forbrugerens adresse, og bærer ansvaret for eventuel skade eller tab af produkterne. Hvis produktet beskadiges eller mistes under forsendelsen, vil entreprenøren refundere forbrugeren.